Referenser

 

Se gärna mina referenser i företag i spalten till höger. I dessa företag har jag upprättat, underhållit och genomfört revisioner etc. Företagen kan vara ackrediterade hos Swedac eller certifierade av ett certifieringsorgan för ISO 9001 och/eller 14001.


Arbetar sedan hösten2 2015 som underkonsult åt SamCert AB, med projektledning, utbildning, ledningssystem för ISO 9001 och ISO 14001.


Borgströms Kvalitetskonsult AB är medlem i branschorganisationerna SPT och STOR

STOR, Sv. Tankrengörings- och Saneringsföretags riksförening
Projektledare VA-projekt, Utbildning


SPT, Scandinavian Petroleum Technic Ass. 
Utbildning


Sanocon AB

Ledningssystem Kvalitet- och Miljö ISO 9001, 14001 

Ledningssystem för ackreditering cisternkontroll och trycksättning med gas


PMS Cistern- och drivmedels AB

Ledningssystem för ackreditering cisternkontroll och trycksättning med gas samt besiktning av oljeavskiljare


Gasbolaget i Dalarna AB

Ledningssystem för ackreditering kontroll av gasflaskor


BOAB, Bensin och Oljeinstallationer AB

Bensinteknik i HBG  AB
Ledningssystem för ackreditering cisternkontroll 


Johanssons Rör AB

Ledningssystem för ackreditering trycksättning med gas

 

Ragn-Sells AB

Kvalitets- och Miljöcertifiering
Ackreditering cisternkontroll