Adobe Flash Player

Kvalitets- och miljösäkring i ackrediterad verksamhet och ISO 9001/14001

 

Har arbetat många år som teknisk handläggare för kontrollorgan på SWEDAC och varit kvalitets- och tekniskt ansvarig för ett kontrollorgan i ett stort svenskt företag. Har även lång erfarenhet som kvalitets- och miljöchef för ISO 9001 och ISO 14001.

Kan därför erbjuda Er som vill ha hjälp med kvalitetssäkringen i den ackrediterade verksamheten:

- upprätta och uppdatera kvalitetsmanualen

- information och utbildning till den personal som ska förvalta och sköta den dagliga driften

- omvärldsbevakning på föreskrifter, normer, kontrollmetoder etc.

Kan även hjälpa till att få ett företag certifierat för ISO 9001 och ISO 14001 eller att vara ett stöd i en certifierad verksamhet.

 

Läs mer om ackrediteringar på SWEDACS hemsida eller besök SIS hemsida för mer information om internationella standarder.


Låter det intressant? Hör av er till undetecknad för mer
information och priser.

Marie Borgström
Borgströms Kvalitetskonsult AB
Rosengatan 17
507 31 Brämhult

Telefon: 070-977 88 83
E-post: 

 

Eposten ligger som bild och är ej klickbar. Detta för att minska risken för spam.